Website Banner

 
          ขออภัยบริษัทฯงดให้บริการกิจการหรือสถานที่ประเภท หมู่บ้าน, อพาร์ทเม้นท์, สถานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และห้างสรรพสินค้า
 
   
 

Download File
 
  


กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
เครื่องแต่งกายพนักงาน
คุณสมบัติของพนักงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 ราคาค่าบริการ
 
 
Current Pageid = 65