Website Banner

                           
  
                                                      
เครื่องแต่งกาย รปภ.
                                
 เครื่องแบบหัวหน้าชุด
                      

                 
 
           
           เครื่องแบบประจำ  บริษัท GUARDTHAI บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการกำหนดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่รักษา
    ความปลอดภัยประจำบริษัทฯ ต่อไปนี้

    1. กางเกงสีขี้ม้า เสื้อแขนยาวสีครีม
    2. แขนเสื้อด้านขวา ติดอาร์ม เครื่องหมายของบริษัท ฯ ทั้งสองข้าง
    3. หมวกทรงหม้อตาล สีกรมท่าหน้าหมวกติดอาร์มเครื่องหมายบริษัท ฯ
    4. เสื้อปักตัวอักษร จนท. รปภ. ด้านซ้าย ติดบัตรประจำตัวพนักงานด้านซ้าย
    5. สายนกหวีด สีแดง / น้ำเงิน
    6. รองเท้าหนังสีดำ
    7. อาวุธประจำกายกระบอง หรือปืนและกุญแจมือ
    8. ไฟฉายตรวจการตอนกลางคืน
    
 
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
     


Current Pageid = 33